حجت الاسلام والمسلمین رسول خواسته

مدیر حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

-----------------------------------------------------------غبار روبی مزار شهدا توسط طلاب و اساتید حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------شرکت طلاب و روحانیون حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر در راهپیمایی 13آبان

------------------------------------------------------------حجت الاسلام والمسلمین رسول خواسته

جلسه با حضور دکتر ولی ملکی نماینده محترم مشگین شهر

------------------------------------------------------------طلاب حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر
عیادت مدیر حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

از طلبه بزرگوار اقای سجاد صدر

-------------------------------------------------------------دیدار ایت الله سید حسن عاملی اردبیلی

با کادر و اساتید حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

-----------------------------------------------------------محرم1395
دسته عزاداری طلاب و روحانیون حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------محرم1395
دسته عزاداری طلاب و روحانیون حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------ورزش صبحگاهی
طلاب و روحانیون حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------مراسم عمامه گذاری

با حضور ایت الله سید حسن عاملی اردبیلی

مراسم عمامه گذاری

با حضور ایت الله سید حسن عاملی اردبیلی

------------------------------------------------------------فضای داخلی حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

-----------------------------------------------------------فضای داخلی حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------حیاط حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

-----------------------------------------------------------حیاط حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------اردو تفریحی
حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------اردو تفریحی
حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------اردو تفریحی
حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------اردو زیارتی(جمکران)
حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

-------------------------------------------------------------اردو زیارتی(مشهدالرضا)

حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر

------------------------------------------------------------اردو زیارتی(مشهدالرضا)
حوزه علمیه المهدی(ع)مشگین شهر