دیدار مدیر و کادر حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر با خانواده (روحانی شهید هاشم بدیری)