کلاس آموزشی1395/11/12

کلاس آموزشی(روش لغت یابی)توسط حجت الاسلام والمسلمین ملکی

در این کلاس به روش لفت یابی اشاره شد.

ایشان فرمودند:لغت از ماده لغو که در اصل لُغوَة بوده تشکیل شده سپس لغة شده است.

تعریف اصطلاحی لغت:آن علمی که از ساختار کلمه،ماده اصلی کلمه،معانی حقیقی مجازی کلمات،وضع،و کیفیت وضع بحث میکند.

ایشان فرمودند:عیب است برای شخصی که در چند سطر متن چندتا غلط داشته باشد،بلکه باید آن شخص از لغات فرهنگ استفاده کرده و غلط های خود را برطرف سازد.

ایشان فرمودند:لغت نامه بردو دسته تقسیم میشود.

1-لفت نامه های عام: تمامی علوم و تمامی الفاظ که در زبان استفاده شده شامل می شود

2-لغت نامه های خاص:برای یک کتاب خاص علم خاص

معیار های لفت نامه متفاوت است مثال در بعضی از لغت نامه ها برای به دست اوردن معانی إعلم باید به هر یک از حروف ان مراجعه کنی مثلا اول کلمه إ را پیدا کنی بعد به کلمه ع و به ترتیب به کلام دیگر در بخش إ مراجعه کنید.

ولی بعضی از لغت نامه ها هم هستند که برای یافتن معانی إعلم به ع هم مراجعه کنی میتوانی معنی إعلم را پیدا کنید.

 در پژوهش هیچکس برای به دست اوردن معانی بعضی از لغات از المنجد استفاده نمیکند.

ایشان فرمودند لغت نامه ها متفاوت است ولی بهتر است که از لغت نامه عربی به عربی استفاده کنیم.

ایشان از فایده های استفاده کردن از لغت نامه عربی به عربی به 2 مورد اشاره کردند.

1- اینکه شما یک لغت را میخواهید جستجو کنید ولی با لغات دیگر اشنا میشوید.

2-اینکه با این روش شما کم کم صاحب مهارت میشوید.

 البته بعضی موقع هم ناچاراً از لغت نامه عربی به فارسی هم استفاده شود ولی باید توجه داشت که نباید معیار اصلی قرار بدهیم بلکه از لغت نامه عربی به عربی استفاده کنیم.

اولین لغت نامه ای که طلبه باید کار کند کتاب المنجد است هم راحت و هم معنی راحت تر یافت میشود.

در المنجد اگر میخواهید یک کلمه معانیش را یافت کنید باید اولین حرف کلمه دلخواهتان را یافت کنید سپس در همان حرف اصلی به سایر حروف به ردیف مراجعه کنید مثلا إعلم اول إ  بعد به إع  بعد به إعل  و در اخر به  إعلم بروید.

در اکثر لغت نامه ها در عنوان کتاب مشخص کرده که مثلا حرف ج به معنی جمع  و یا م ص به معنی مصدر  و....است.

ایشان فرمودند:کتاب المنجد فراوان است مثلا منجدالطلاب و....ولی اصل کتاب المنجد به تنهایی است.

و همچنین فرمودند:المنجد فی الغت و المنجد فی اعلام داریم که بهتر است المنجد فی الغت استفاده شود.

و در اخر به این مساله اشاره کردند:درست است که این کتاب ها برنامه گوشی و یا رایانه نیز دارد ولی این موارد نسبت به کتاب دلچسب تر نیستند.