آموزش خطابه توسط حجت الاسلام والمسلمین جهانگیری (معاون پژوهش حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر)

 

ایشان فرمودند:از ارکان تبلیغ خطیب بودن است.


ایشان در ادامه به ویژگی های خطیب اشاره کرده و فرمودند:


1داشتن استعداد اولیه

الف)قوه حافظه

ب)بیان و زبان روان


2داشتن ویژگی های عاطفی(یعنی بتواند طرف را دوست داشته و با او ارتباط برقرار کند.


داشتن سبک مناسب

الف)خطابه ای(طرف خطاب مردم باشد)

ب)محاوره ای(یعنی دو طرفه باشد)

پ)تلفیقی(جمع محاوره ای و خطابه ای با هم)


3انتخاب موضوع سخنرانی اعم از پژوهشی،سیاسی،مذهبی،اخلاقی،اجتماعی،تفسیری


ایشان در اخر به کار های لازم برای قبل سخنرانی:مشخص کردن مخاطب اعم از خانم،اقا،مذهبی،غیر مذهبی،


مشخص کردن موضوع


شاخه بندی موضوع


مسئله یابی و چینش


مرتبط بودن موضوع و خطبه