کلاس اموزشی1395/11/26


آموزش(خلاصه نویسی)توسط حجت الاسلام والمسلمین نور محمدی


در این کلاس به روش خلاصه نویسی اشاره شد.


ایشان مقدمه خود را با کلام پیامبر(ص)آغاز کردند که پیامبر میفرماید:((العلم وحشی))علم وحشی است با کتابت باید نگه داشته شود وگرنه نمیشود علم را در ذهن نگه داشت.

اولین چیز در علم ثبت کردن علم است.


ایشان در رابطه با مساله خلاصه نویسی به چند مقدمه اشاره کردند.


1-خلاصه خوب یعنی خلاصه ترین حالت ممکن حداکثر مطلوب را در بر گرفته باشد.

2-یکی از هدف های خلاصه نویسی،درک بهتر متن است که با دو صورت نموداری و جدولی میشود ترسیم کرد،ولی نموداری نسبت به جدولی بهتر کمک میکند که مطلب در ذهن بماند.

3-بهتر است از کاغذ های رنگی استفاده کنیم که جذابیت بیشتری دارد.

4-ذهن انسان بصورت ذاتی از تکرار متنفر است، بنابر باید  از این تکرار بپرهیزیم 

5-در نوشتن هم از رنگ های متفاوت استفاده کنیم مثلا مطالب مهم را با رنگ مشکی و...بنویسیم.

6-از خلاصه خود عکس بگیریم و در موارد بیکاری آن ها را مرور کنیم.

7-خلاصه نویسی در عمیق کردن یادگیری موثر است شاید چندین بار یک مطلب را حفظ کنی ولی یادت برود ولی با نوشتن بطور کلی در ذهنتان میماند.

8-خلاصه حجم زمان مرور را کم میکند و در زمان مطالعه نیاز به زمان زیادی نخواهید داشت.

9-طوری خلاصه نویسی کنیم که بعدا راحت تر دسترسی پیدا کنیم،از برگه های پراکنده استفاده نکنیم،تاریخ خلاصه نویسی را بنویسیم

از فواید خلاصه نویسی این است که استرس را کم و میزان اعتماد به نفس را زیاد میکند


مراحل و شرایط خلاصه نویسی

1-خلاصه نویسی باید در مطالعه دوم و یا سوم باشد،با اولین بار مرور خلاصه نویسی کنیم این خلاصه نویسی استاندارد نمیشود.

2-نکات کلیدی را بنویسیم مطالب مفید و مختصر و برای چند مطلب یک مورد مثال بزنیم.


و.......