آموزش مقاله نویسی توسط حجت الاسلام والمسلمین خواسته(مدیر محترم حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر)


ایشان در اول کلام خود فرمودند:آب اگر راکد باشد و به سرچشمه وصل نشود رفته رفته آب گندیده میشود.


نوشته های علمی

1کتاب

2پایان نامه

3مقاله


تعریف مقاله

1لغوی:گفتن،گفتگو

2اصطلاحی:هر نوشتاری که کمتر از پنجاه صفحه باشد


اقسام مقاله

1ادبی و توصیفی

2طنز

3انتقادی

4علمی استدلالی الف:علمی پژوهشی ب:علمی ترویجی


علمی پژوهشی:در این نوع مقاله، مسئله پژوهشی تازه و بدیع است و برای اولین با برسی میشود و هدف آن نوآوری در علم است.

علمی ترویجی:در این نوع مقاله پژوهشگر به توصیف یک پدیده شناخته شده و تازه میپردازد و ابزار متشکل آن را به تفصیل بیان میکند.


طرح نوشتن برای مقاله


تبدیل سوال به مسئله


نکته اول:این سوال با کلماتی مثل (آیا) که جواب یک کلمه ای(بله،خیر)دارند شروع نمیشود


نکته دوم:گاهی سوال پژوهشی از چگونگی امریست مانند بررسی چگونگی انتخاب خلیفه در سقیفه


نکته سوم:گاهی سوال تحقیق از چرایی یک چیز میباشد مانند چرا جوانان به مسجد نمی آیند


نکته چهارم:گاهی سوال پژوهشی به صورت مقایسه ای میباشد