اجتماع اساتید و طلاب  حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر علیه بدگویی های ترامپ