درس اخلاق توسط حجت الاسلام والمسلمین ملکی


ایشان اول کلام خود را با روایتی از امام سجاد(ع)شروع کرده و فرمودند: مومنی که دعا میکند سه حالت دارد.


1 برایش ذخیره میشود.

2 تعجیل میشود.

3 به خاطر این دعا بلاء از او دفع میشود.


ایشان فرمودند:بعضی از دعا ها واجب و بعضی مستحب است و در رابطه با دعا های واجب به دعای نماز (الحمدالله رب العالمین)اشاره کردند و نسبت به دعا های مستحبی به (دعای خمس دادن زکات دادن و..) اشاره کردند.


ایشان خاطر  نشان کردند:((الدُعاء مُخُّ العِباد))دعا مغز عبادت هاست


ایشان افزودند:دعا جنبه های دیگری اعم از رشد دادن انسان و نعمت دادن نیز دارد.


ایشان همچنین فرمودند:امام سجاد(ع) با دعا بیشتر معارف را بیان میکردند.


ایشان در این رابطه خاطر نشان کردند:دعای عرفه مجموعه ای از انسان سازی است اگر روزه گرفتن برای دعای عرفه اشکال وارد کند روزه نگیرید دعا بهتر است دعای عرفه الفاظش  بلند والا است.


((یاموسی با زبانی مرا بخوان که با آن گناه نکردی))


ایشان در ادامه افزودند:قبل از دعا اگر از کسی کینه و کدورت داری حتماً حلال کن و حلالیت بطلب ظرف و مظروف باید سنخیت داشته باشد خدا و قلب آلوده با هم نمیخواند.


ایشان در آخر فرمودند:دعا در موقع شکستن دل قبول میشود.