درس اخلاق توسط حجت الاسلام والمسلمین ملکی

 

ایشان اول کلام خود را با روایتی از پیامبر اکرم(ص)شروع کرده و فرمودند:

 

رسول اکرم(ص)‌به اباذر غفاری فرمودند:ای اباذر پنج چیز را پیش از رسیدن به پنج چیز غنیمت بشمار

1جوانی‌ات را قبل از پیری

 

ایشان فرمودند:جوانی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این دوره اوج قدرت است هم ازلحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی

یک جوان براحتی میتواند یک گناه را ترک کند و خود را به کمال برساند زیرا هم از زمینه جسمی و هم روحی برخوردار است

 

ایشان فرمودند:در جوانی میتوانی نتیجه عمرت را مشخص کنی و نباید با افکار پوچ و تنبلی جوانیت را ازبین ببری

 

ایشان فرمودند:جوانی بهترین وقت است برای تعغیر و تحول درحالی که در پیری این تعغیر بندرت پیش می آید.

 

2 سلامتیت را قبل از بیماری

ایشان در این رابطه فرمودند:یکی دیگر از نعمت هایی که انسان باید قدر ان را بداند سلامتی است.

 

ایشان همچنین فرمودند:انسان باید از سلامتی خود استفاده کند و در راه رسیدن به کمال از این سلامتیش استفاده کند.

 

 

3غنی بودنت را قبل از تهی‌دستی

ایشان در این رابطه به این نکته اشاره کردند که فقیر فقط آن فقیر نیست که برای نیاز خود دست دراز میکند فقر اصلی کسی است که از درون،خود را فقیر ببیند و چشم به اموال دیگران داشته باشد.

 

4فراغتت را قبل از گرفتاری

ایشان همچنین در این رابطه خاطر نشان کردند:این چند سال که بصورت مجردی درس میخوانید بهترین فرصت است برای شما زیرا بعد از تشکیل خانواده باید وقتتان را تقسیم کنید بنابراین از این چند سال استفاده کنید مخصوصا برای تابستان برنامه ریزی کنید.

 

 

5زندگانی‌ات را قبل از مرگ

ایشان همچنین در این رابطه فرمودند:زندگانی در این دنیا انقدر از ارزش بالایی برخوردار است که جهنمیان حسرت میخوردند و منت میکشند که ما برگردیم و فقط یک «لا إله إلّا اللّه» بگوییم

ایشان در آخر فرمودند:این دنیا جایی است که باید بکارید و در آن دنیا برداشت کند.

 

 

توسل به امام زمان


دریافت