درس اخلاق توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن پور


ایشان فرمودند:شقی ترین شخص کسی است که ماه رمضان بیاید و بگذرد و خودش را برای خداوند نتواند اثبات کند و نتواند خودش را مورد رحمت قرار دهد خداوند به تلاش مومن برکت می دهد نباید این فرصت را از دست داد.


ایشان فرمودند:در خواب حضرت عیسی حضرت مریم آمد و فرمود آیا میخواهی به دنیا بیایی حضرت فرمود در دنیا چند فضیلت است که میخواهم بیایم 1در زمستان سرد و سوزناک وضو بگیرم و نماز بخوانم و در روز های گرم روزه بگیرم.ایشان خاطر نشان کردند:هرکی توفقیق یابد دعاهایش مورد اجابت قرار میگیرد و هرکس بتواند بگوید یا الله این توفیق است پس باید بعد از هر دعا و هر عبادت شکر این توفیق را بجا آورد.


ایشان فرمودند: دعا سه حالت دارد.


1مصلحت باشد مورد اجابت قرار میگیرد.


2جایی که مصلحت نیست بلایی که در سرنوشتش است آن بلا را رفع میکند.


3اگر بلا هم نبود ذخیره آخرت قرار می دهد.


ایشان در ادامه فرمودند:برای بندگی5شرط است


1عمل صحیح: این عمل صحیح در گرو علم صحیح است


2اخلاقیات:اینکه واقف نیستی جواب نده، در فتنه ها مانند شتر بچه باشی که نه کولی دارد برای سوار شدن و نه شیر برای دوشیدن یعنی جوری باشی که از تو سوء استفاده نکنندو...


3از نظر احکام خود ساخته باشد:آگاهی به واجبات و محرمات و عمل کردن به آنها.


4رعایت حقوق:رساله حقوق امام سجاد(ع) را هرموقع متوجه شد و عمل کرد رشد خواهد کرد.


5آداب:هر عملی که می خواهی انجام دهی روش دارد به فرض مثال اگر کسی میخواهد تبلیغ کند ولی روشش را بلد نباشد اثر نخواهد گذاشت.