جلسه فرهنگی با حضورحجت الاسلام والمسلمین ملکی با موضوع ادامه بحث هدف طلبگی

 

ایشان فرمودند:برای این که یک طلبه بخواهد موفق شود باید این 4 علت در آن جمع شود.

1علت صوری: که به نظام آموزشی تعبیر کردند

2علت مادی:کتاب هایی که خوانده میشود (صرف، نحو، منطق...)

3علت فاعلی:شخص طلبه

4علت غائی:هدف

اگر این علت ها جای خود باشند هدف و نتیجه کامل میشود

ایشان فرمودند:نظام آموزشی هست کتاب هم هست شخص طلبه نیز هست باید پیش این ها علت غائی هم باشد 

موانعی که درراه رسیدن به هدف وجود دارد: یا درونی هستند ویا بیرونی هستند

موانع درونی:1-عدم شناخت:اگر آشنایی باهدف وجود نداشته باشد، انگیزه هم از دست خواهد رفت.

2-عدم برنامه ریزی:که باعث میشود انسان یا افراط کند یا تفریط

3-ضعف اراده:که درمان آن استمرار وتکرار واهمیت دادن به جزئیات است.

4-عدم نیت:اگر نیت اصلاح نشودهیچ چیز درست نخواهد شد. اگرشخص آیت الله شود، نفس او آیت الله العظمی میشود،پس باید مواظب بود که نیتمان در چه سمت وسویی قرار میگیرد.

انسان اگر بدون هدف باشد  سر در گم میشود نمیداند کجا میرود چکار میکند.

ایشان فرمودند:دو نوع هدف داریم یک هدف مادی که کسی که اول صبح مغازه را باز میکند و هدفش کسب درآمد میباشد و یک هدف دیگر هدف معنوی می باشد که هدف طلبه نیز همین است یعنی یک مطلب را یاد بگیریم عمل کنیم و انتقال بدیم.

اگر هدف نداشته باشیم مثل هندوانه است که معلوم نیست در آخر قرمز خواهد بود یا نه شیرین خواهد بود یه نه.

ایشان افزودند:هر انسان عاقلی این را تصدیق می کند که انسان بدون هدف نمیشود.

ایشان خاطر نشان کردند:در این هدف گذاری چی را بر چی مقدم کنیم اصلی ترین هدف اجتهاد میباشد و هدفی است بلند مدت که اگر مانعی شد حداقل به پله پایین تر برسد. 

شخصی آمد نزد ابو علی سینا گفت من میخواهم مثل شما شوم ابو علی گفت من میخواستم امام صادق(ع)بشم شدم این شما که میخواهی مثل من بشی ببین چه میشوی.

ایشان افزودند:همچنین در کنار اهداف بلند مدت باید اهداف کوتاه مدت را نیز داشته باشد زیرا این اهداف کوتاه مدت کمک میکند که به اهداف بلند مدت برسیم

موانع بیرونی:

1- دوست نامناسب

2-مواع محیطی ووراثتی

انسان اگر از درون محکم واستوار باشد،محیط هرچندقوی باشد تاثیر نمیگذارد.حضرت آسیه محیط و اطرافیانش نامناسب بودولی چون نفس قوی استواری داشت ، در او تاثیری نداشت.