حجت الاسلام والمسلمین ملکی در جمع طلاب به مساله هدف طلبگی پرداختند.

 

ایشان فرمودند:برای اینکه معلول از روی حکمت و علم صادر بشود 4علت میخواهد.

 

1علت مادی

 

2علت صوری

 

3علت فاعلی

 

4علت غائی

 

اگر یکی از این 4 علت نباشد معلول از روی حکمت و علم صادر نمیشود و معلولی که از این علت ها نباشد ارزش نخواهد داشت زیرا از روی علم نیست.

 

و همچنین تک تک این علت ها اهمیت دارد.

 

ایشان باتوجه به این مساله این علت هارا در بحث طلبگی پیاده کردند.

 

ایشان فرمودند:برای این که یک طلبه بخواهد موفق شود باید این 4 علت در آن جمع شود.

 

1علت صوری: که به نظام آموزشی تعبیر کردند

 

2علت مادی:کتاب هایی که خوانده میشود (صرف، نحو، منطق...)

 

3علت فاعلی:شخص طلبه

 

4علت غائی:هدف

 

اگر این علت ها جای خود باشند هدف و نتیجه کامل میشود

 

ایشان فرمودند:نظام آموزشی هست کتاب هم هست شخص طلبه نیز هست باید پیش این ها علت غائی هم باشد

 

انسان اگر بدون هدف باشد  سر در گم میشود نمیداند کجا میرود چکار میکند.

 

ایشان فرمودند:دو نوع هدف داریم یک هدف مادی که کسی که اول صبح مغازه را باز میکند و هدفش کسب درآمد میباشد و یک هدف دیگر هدف معنوی می باشد که هدف طلبه نیز همین است یعنی یک مطلب را یاد بگیریم عمل کنیم و انتقال بدیم.

 

اگر هدف نداشته باشیم مثل هندوانه است که معلوم نیست در آخر قرمز خواهد بود یا نه شیرین خواهد بود یه نه.

 

ایشان افزودند:هر انسان عاقلی این را تصدیق می کند که انسان بدون هدف نمیشود.

 

ایشان خاطر نشان کردند:در این هدف گذاری چی را بر چی مقدم کنیم اصلی ترین هدف اجتهاد میباشد و هدفی است بلند مدت که اگر مانعی شد حداقل به پله پایین تر برسد.

 

شخصی آمد نزد ابو علی سینا گفت من میخواهم مثل شما شوم ابو علی گفت من میخواستم امام صادق(ع)بشم شدم این شما که میخواهی مثل من بشی ببین چه میشوی.

 

ایشان افزودند:همچنین در کنار اهداف بلند مدت باید اهداف کوتاه مدت را نیز داشته باشد زیرا این اهداف کوتاه مدت کمک میکند که به اهداف بلند مدت برسیم

 

ایشان در اخر به این مساله اشاره کردند که باید کنار هدف گذاری برنامه ریزی دقیق نیز داشته باشیم البته این برنامه ریزی بگونه ای نباشد که بگوییم فلان عالم 17 ساعت مطالعه میکرده پس من هم اینگونه باشم آن شخص اول یا دومین روز شاید اینگونه باشد روز سوم دچار بیماری میشود.