نشست سیاسی با حضور روحانیون و طلاب حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر
پرسش و پاسخ به تمام سوالات سیاسی              
توضیحی دررابطه با نفوذ